Kerk langs de Leie

Misvieringen de komende week

DEKENALE ONZE-LIEVE-VROUWKERK

Vieringen de komende week

WOENSDAG 20 DECEMBER
09.00 u.  St.-Pauluskerk Oostkouter
* Schoolviering GVBS Sint-Hendrik

09.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Eucharistieviering
* Euch. t.i.v. onze zieke medemensen

10.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  
* Schoolviering voor de leerlingen en leerkrachten van de GVBSchool Leieparel

DONDERDAG 21 DECEMBER
08.30 u., 09.45 u. en 11.00 u. Kapel Zusters H. Vincentius (Meulenstraat)
* Schoolvieringen met de school Leiepoort Campus St.-Vincentius

17.00 u.  St.-Pauluskerk Oostkouter  Uur van aanbidding

VRIJDAG 22 DECEMBER
09.00 u.  St.-Agneskerk Wontergem
* Schoolviering (kerstviering) GVBS Gottem en Wontergem
10.45 u.  O.-L.-Vrouw en St.-Jan  St.-Maria-Leerne
* Kerstviering met de leerlingen en leerkrachten van de Vrije Basisschool Leernest

ZATERDAG 23 DECEMBER – Vooravond van de vierde zondag van de Advent
17.00u.   St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Doopviering 
* Doopsel van Jeanne, 2e kindje van Nick Careel en van Els Van De Vijver 
17.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering 
* Namis t.i.v. alle overledenen die in november hun uitvaart hadden in één van de kerken van Deinze

20.00 u. Sint-Pauluskerk Petegem
Kerstconcert, Harmonie Deinze en koor Cantabile

ZONDAG 24 DECEMBERVIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.00 u.  St.-Pauluskerk Oostkouter  Zondagsviering. Koffie en ontmoetingsmoment na de viering
09.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Zondagsviering * Gezongen mis t.i.v. overledenen voor wie niemand meer bidt
09.30 u.  St.-Martinus en Antonius Abt Petegem  Zondagsviering * Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
* Eucharistie uit dankbaarheid om bekomen gunst

10.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering
* Euch. om eenheid en verbondenheid in onze gezinnen en families

ZONDAG 24 DECEMBER – KERSTAVOND
In alle eucharistievieringen vindt een bijzondere collecte plaats t.v.v. de Syrische vluchtelingen. Warm aanbevolen!
16.00 u.  St.-Pauluskerk Oostkouter Kindgerichte kerstviering
 * Kersteucharistie, muzikaal meegedragen door een kinderkoor o.l.v. Karleen De Rijcke, met Natacha Persyn aan het orgel en samenzang van kerstliederen

17.00 u.  St.-Martinus en Antonius Abt Petegem  
* Kerstevocatie met levende kerstbeelden, muzikaal ondersteund door het Koor Amabile uit Aalter

17.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Hoogdagviering
* Muzikaal meegedragen door het Voorzangkoor o.l.v. Kristof Martens, met Daisy Vehent, soliste, en samenzang van kerstliederen

24.00 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Middernachtmis
* Euch. t.i.v. Tineke Vande Voorde, echtgenote van Maurice Van Acker
Deze middernachtmis wordt muzikaal gedragen door soliste Katrien Delanote en Kristof Martens, orgel, piano en dwarsfluit.

MAANDAG 25 DECEMBER – HOOGFEEST VAN KERSTMIS – GEBOORTE VAN DE HEER JEZUS, DE EMMANUEL
In alle eucharistievieringen vindt een bijzondere collecte t.v.v. de Syrische vluchtelingen plaats. Warm aan bevolen!

09.00 u. 
St.-Agneskerk Wontergem 
Hoogdagviering

09.00 u. St.-Pauluskerk, Petegem Hoogdagviering
* Eucharistieviering, muzikaal gedragen door Natacha Persyn, orgel, en het Parochiaal Koor met samenzang.

09.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Hoogdagviering 
* Gezongen mis: jaarmis t.i.v. Marc Delacauw

09.30 u.  St.-Martinus en Antonius Abt Petegem  Hoogdagviering 
* Plechtige eucharistieviering bij het Hoogfeest van Kerstmis.  Het mannenkoor zingt gregoriaanse en gekende kerstliederen in samenzang met de kerkgemeenschap
* Euch. t.i.v. al wie in deze liturgie aanwezig zijn
* Jaarmis t.i.v. Martha Van hautte – Maurice Van Lerbeirghe en zoon José

10.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Hoogdagviering
Deze eucharistieviering wordt met de samenzang muzikaal gedragen door het koor Cantate Domino Deinze, directie: Gertjan Scheir, met Godfried Van Schuylenbergh aan het orgel.

18.00 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Hoogdagviering
Deze eucharistieviering wordt muzikaal gedragen door Katrien Delanote, soliste zang, en Natacha Persyn, orgel en piano.

DINSDAG 26 DECEMBER – TWEEDE KERSTDAG – H. STEFANUS
09.30 u.   Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Eucharistieviering
* Euch. voor de Tweede Kerstdag 

10.00 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Eucharistieviering
* Gezongen mis t.i.v. overledenen voor wie niemand meer bidt

16.00 u.  St.-Pauluskerk Oostkouterlaan  
“U zijt wellecome”, samen zingen van kerstliederen, o.l.v. Jackie Van Obbergen (organisatie: Davidsfonds)

WOENSDAG 27 DECEMBER
09.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Eucharistieviering
* Euch. t.e.v. de H. Poppo en t.i.v. al wie gebukt gaat onder oververmoeidheid, psychisch lijden en stress
* Euch. uit dank t.e.v. de H. Poppo

14.00 u.  Zaal Ter Leie Astene
* Gezongen mis: Kerstmisviering van Samana (Ziekenzorg) Astene en Petegem

ZATERDAG 30 DECEMBER
16.00u.   St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Doopviering 
* Doopsel van Mathis, zoontje van Bart Brain en Anneleen De Spiegelaere, Achterstraat

17.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  
Zondagsviering

ZONDAG 31 DECEMBER 
09.00 u.  St.-Pauluskerk Oostkouter  Zondagsviering

09.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Zondagsviering 
* Gezongen mis t.i.v. overledenen voor wie niemand meer bidt

09.30 u.  St.-Martinus en Antonius Abt Petegem  Zondagsviering 
* Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
* Euch. uit dank voor alle goeds dat we in het voorbije jaar gekregen hebben

10.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering

Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Middernachtsgebed 
Vanaf  22.30. zal de kerk open zijn voor meditatie, persoonlijk gebed, gesprek met een priester, biecht…

Om 23.30 begint het Middernachtgebed ‘in de overgang van oud naar nieuw’ (tot 00.30 u.)