Kerk langs de Leie

Wat doen we?

Wij komen samen

 • Wij komen samen...
 • om te bidden en te vieren
 • om het Woord te beluisteren
 • om Brood en Beker te delen
 • om zijn Geest te ontvangen
 • om steun te vinden bij elkaar
Lees meer

Wij verdiepen ons

 • Wij verdiepen ons...
 • in wat de Boodschap vandaag betekent
 • in onze voorbereiding op de sacramenten
 • in onze opdracht als christen vandaag
 • in wat onze zending is in deze wereld
Lees meer

Dienstbaar zijn

 • Wij willen dienstbaar zijn...
 • voor zieken, bejaarden, mensen in nood
 • voor mensen ver weg en in de buurt
 • voor kinderen, jongeren, mensen op zoek
 • voor een door velen gedragen kerk
Lees meer

Gemeenschap vormen

 • Wij vormen een gemeenschap...
 • van mensen die over grenzen van rang en stand, leeftijd en mogelijkheden, samen op weg gaan...
 • van mensen die ruimte willen laten voor verscheidenheid in beleving...van mensen met gaven en gebreken
 • ...maar allen bemind zoals we zijn...
Lees meer