Kerk langs de Leie

Veelgestelde vragen

Ik wil een priester spreken.

 • U neemt contact op met het dekenaal secretariaat.
 • Uw vraag wordt doorgegeven aan een priester.
 • De priester zal met u een afspraak maken.

Ik wil mijn kindje laten dopen. Wat moet ik doen?

U neemt contact op met het dekenaal secretariaat of met de pastoor of contactpersoon van uw parochie.

 • Kennismaking en gelukwensen van de parochie.
 • Overhandiging van de doopbrochure.
 • Afspreken van de doopdatum en de plaats.
 • Uitnodiging voor de doopontmoeting.
 • Babbeltje.

Doopontmoeting: Ouders die een van de volgende weken of maanden hun kindje willen laten dopen komen samen voor de doopontmoeting. Daar maken we kennis en worden op een bevattelijke wijze de betekenis van het doopsel, het engagement van de ouders en de gebruikte symbolen uitgelegd.

De doopselviering.

Nazorg: de kinderzegen.

Ik wil mijn zoon of dochter het sacrament van het Vormsel laten ontvangen.

Informatie kan u krijgen bij uw pastoor of bij de parochiale contactpersoon.

Van de vormelingen wordt verwacht dat ze bereid zijn kennis te maken met Jezus en zijn Boodschap en het leven van de kerkgemeenschap. De vormelingen nemen deel:

 • aan alle samenkomsten van de vormselcatechese. (15-tal).
 • aan de wekelijkse zondagsviering.
 • aan de belangrijkste elementen van het kerkelijk leven in Deinze - Zulte.

Ik wil kerkelijk huwen.

U doet uw aanvraag bij de pastoor van uw parochie. (Liefst 6 maand op voorhand)

U neemt deel aan een van de dekenale dagen huwelijksvoorbereiding. In een gezellige sfeer is er een begeleidend gesprek per koppel omtrent de relatie en het engagement. Er wordt volop aandacht besteed aan de betekenis van het kerkelijk huwelijk, de structuur van de viering en de symboliek in de viering. Er zijn nog wel wat babbels tussendoor.

U hebt een persoonlijk gesprek met de pastoor van de parochie waar u zal huwen ("ondertrouw").Met hem overloopt u ook uw concrete huwelijksviering.

De huwelijksviering zelf.

Een dierbare is overleden; wat moet ik doen?

Best kunt u eerst een uitvaartondernemer aanspreken die de parochiepriester zal contacteren.