Kerk langs de Leie

Parochies

WARME VERBONDENHEID EN EENVOUD IN ZONDAGSVIERINGEN IN FRANKRIJK

WARME VERBONDENHEID EN EENVOUD IN ZONDAGSVIERINGEN IN FRANKRIJK

Drie weekends mocht ik, als ‘gewone gelovige’ de zondag meevieren in kerken in Midden-Frankrijk, twee keer in een landelijk milieu, één keer in een grootstad. Maar dat maakte weinig verschil uit.

Eén en ander viel mij op… Ik wil het graag met u delen
Ten eerste trof mij de grote verbondenheid tussen de gelovigen.
Net als hier zijn het ook mensen uit verschillende dorpen, gemeenten of delen van de stad die samenkomen voor de zondagse eucharistie. Frankrijk heeft de samenvoeging van parochies tot grotere gehelen al een hele tijd achter de rug.

Van als je de kerk binnen komt, valt het je op: mensen zwaaien naar elkaar, maken babbeltjes, begroeten elkaar heel hartelijk. Kinderen én volwassenen stappen in de kerk van de een naar de ander… Tot iemand de aankondiging doet of de bel rinkelt…
Diezelfde warme verbondenheid zie je sterk terugkomen bij het doorgeven van de vredewens.
Mensen verlaten even hun plaats, geven een hand, twee handen, een zoen,... “La paix du Seigneur!”.
Ook wanneer de viering gedaan is, weerom die warme, hartelijke verbondenheid. Mooi!

Ten tweede was er duidelijk een grote betrokkenheid van de gemeenschap.
De mensen vieren mee, luisteren aandachtig, bidden heel duidelijk mee, zingen behoorlijk mee – zelfs de mannen!

En heel wat mensen nemen – heel gewoon, zonder ophef – een taak op in de viering.
Veel mensen doen iets, hebben een actieve inbreng: Iemand kondigt het thema aan en zegt de intenties. Er is een zangleidster en organist (ook bij ons). Er is één of er zijn meerdere misdienaars, soms kinderen of jongeren, soms een volwassene. Iemand leest de eerste lezing. Iemand anders leest de tweede lezing. Nog iemand anders brengt de voorbeden.
Eén of twee weerom àndere mensen helpen bij het uitdelen van de communie. Weerom andere mensen zorgen voor de collecte.
Heel wat mensen zijn dus betrokken.
En wie een taak opneemt, zit niet ergens afzonderlijk, maar zit gewoon in de gemeenschap, bij haar echtgenoot, of bij zijn gezin,… Vanuit de gemeenschap komt men naar voor! Het  is immers de gemeenschap die de zondag viert!
De inbreng van de priester is niet overdreven. Als voorganger komt hij aan het woord, waar dat voorzien is, maar ook niet meer, heel rustig en eerder sober.

Een derde element dat opviel, was de grote eenvoud van de structuur en de vormgeving.Het gaat er heel eenvoudig aan toe, geen specialiteiten, heel klassiek de structuur van de eucharistieviering, zoals ze door de wereldkerk werd uitgebouwd.
Vandaar ook dat je je als buitenlander direct thuis voelt. Onmiddellijk herken je de structuur en de symboliek, of dat nu in Vlaanderen is of in Frankrijk, in Guatemala of in Tanzania… We vieren eucharistie op dezelfde wijze, volgens dezelfde structuur.

Waar we volgens mij zeker kunnen van leren is – ondanks de hartelijke sfeer en de vele  babbeltjes voor en na de viering – de hele grote eerbied voor (de ontmoeting met) de levende Heer. De gelovigen die dat kunnen, blijven staan van de intredeprocessie tot vóór de eerste lezing. Ze gaan ook staan van bij de prefatie tot na de heilige communie…

Er is stilte na de homilie en na de communie.
Maar vooral bij de consecratie (broodbreking en zegening van de beker) blijkt de diepe eerbied voor de aanwezigheid van de Heer. Men aanschouwt de heilige hostie en de beker van Christus die zichzelf geeft. Er is een moment van stille aanbidding en allen, alle aanwezigen, buigen eerbiedig het hoofd.
Je voelt en ziet het geloof van de mensen in de zichtbare aanwezigheid van de Heer in brood en beker.

Tenslotte nog een woordje over de ziekencommunie.
In elke zondagsviering kwamen na de communie enkele mensen naar voor om in een kleine pixis (doosje) de communie te ontvangen en die vanuit de viering te dragen naar de thuisgebonden zieke of oudere mensen.
Dit duidt op de betrokkenheid van de gemeenschap ook op wie er niet meer kunnen bijzijn, en op de zending die we ontvangen.
Vijf elementen, vrienden, die me deze vakantie troffen in de zondagsvieringen die ik mee mocht maken in Midden-Frankrijk.

De moeite waard om over na te denken.

Een warme groet voor u allen, deken Rudy.

Sint-Pauluskerk

Sint-Pauluskerk

ZATERDAG 18 NOVEMBER – Vooravond van de drieëndertigste zondag door het jaar- Kerkwijdinsgsfeest van de Romeinse basilieken dan de HH. Petrus en Paulus, apostelen

19.00 u.     Zondagsviering
Startviering vormelingen, jongerenviering met daarin de naamopgave van de vormelingen

ZONDAG 19 NOVEMBER DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 u.     Zondagsviering
Euch. t.i.v. de gezinnen en families 

ZONDAG 26 NOVEMBER HOOGFEEST VAN CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL – H. Johannes Berchmans
In alle zondagsviering is de collecte ten voordele van het Fonds Kerkopbouw.
09.00 u.     Zondagsviering met ontmoetingsmoment na de viering


SS. - Martinus & Antonius Abtkerk

SS. - Martinus & Antonius Abtkerk

ZONDAG 24 DECEMBERVIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 u.    Zondagsviering 
Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
Eucharistie uit dankbaarheid om bekomen gunst

ZONDAG 24 DECEMBER – KERSTAVOND
In alle eucharistievieringen vindt een bijzondere collecte plaats t.v.v. de Syrische vluchtelingen. Warm aanbevolen!
17.00 u.   Kerstevocatie, met levende kerstbeelden, muzikaal ondersteund door het Koor Amabile uit Aalter


Gebedsmomenten op weekdagen in verschillende parochies

GEBEDSMOMENTEN OP WEEKDAGEN

Dekenale O.-L.-Vrouwkerk

op woensdag om 9.30 uur: eucharistieviering

1ste donderdag v/d maand van 17.00 tot 18.00 uur: Uur van Aanbidding

St.-Paulus, Petegem

3de donderdag v/d maand van 17.00 tot 18.00 uur: Uur van Aanbidding


Zrs. St.- Vincentius Deinze

Meulenstraat 24,

elke dag om  9.30 uur: eucharistieviering   

Astene

Voor weekdagvieringen, zie parochieblad;

meestal op maandag en dinsdag (niet op vrijdag) om 18.30 uur

Koor Cantate Domino Deinze

Kerk langs de Leie - Koor Cantate Domino Deinze

In 1971 werd op initiatief van E.H. Desmaele Gabriel (toenmalig medepastoor in de O.L.V.-parochie te Deinze) een zangkoor opgericht om op de kerkelijke hoogdagen de misvieringen op te luisteren.

De koorleiding werd toevertrouwd aan Paul Van De Wiele.Het koor kreeg de doopnaam Groot Gemengd Parochiaal Zangkoor.

Na enkele jaren werd het kerkelijke repertorium aangevuld met een aantal wereldlijke liederen waardoor het dan ook mogelijk werd om, onder leiding van Hilde Lambert (opvolgster van Paul Van De Wiele) en in samenwerking met de Koninklijke

Fanfare St.- Cecilia, voor het eerst een concert te kunnen aanbieden.

Tijdens de periode dat het koor geleid werd door Pieter Lambert werd in samenwerking met de Koninklijke Fanfare "Eendracht en Verbroedering" uit Vinkt en de Koninklijke Fanfare St.- Cecilia een lenteconcert gehouden.

In 1993 werd de naam van het koor gewijzigd in Cantate Domino.

Kristof Martens nam in maart 1994 de leiding op zich. Dit opende een aantal andere perspectieven, zoals de St. Hubertusviering in het kasteel van Ooidonk, een eucharistieviering op Radio 1 en een eerste Kerstconcert in 1995.

Dit Kerstconcert ging door in samenwerking met de vaste organist Godfried Van Schuylenbergh en het "Trio Rossignol".

Ondertussen werden de grenzen verlegd tot buiten de Deinse Leiestreek.

In mei 1997 was het koor te gast op de groots opgezette viering van het 75-jarige ACW. Op de Brusselse Grote Markt zong Cantate Domino Deinze naast een solo-optreden ook samen met 5 Oost-Vlaamse koren en met pianist Filip Martens in een

enorm gesmaakte apotheose onder leiding van de eigen dirigent.

1997 werd afgesloten met een Kerstconcert in de OLV-kerk te Deinze.Twee misvieringen die respectievelijk uitgezonden werden op TV 1 en Radio 1 en de deelname aan de AVS-Promotiedag te Deinze vormden de markantste kooroptredens in 1998.

In 1999 kreeg een idee dat reeds enkele tijd in het koor leefde een vaste vorm. Een koffieconcert werd boven de doopvont gehouden.

Daarin werd in samenwerking met de solisten Karolien De Meyer (+) en Jan De Vos fragmenten gebracht uit opera, musical en film.

Filip Martens stond opnieuw in voor de begeleiding aan de piano.

Op vraag van ACW werd in het najaar van 1999 het enigszins aangepaste programma van het koffieconcert op nog eens 5 verschillende locaties in de provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd.

In februari 2000 werd het koor, na deelname aan het Provinciaal Toernooi, bevestigd in 2e categorie.

Op zondag 7 mei 2000 verzorgden we voor de 2e keer een rechtstreekse TV- mis vanuit de Onze-Lieve-Vrouwe kerk in Deinze.

Met een feestelijk jubileumconcert, twee sfeervolle jubileummissen waarin de stichter van het koor de homilie verzorgde en een champagneweekend in Epernay (F) werd in 2001 het dertigjarig bestaan van het koor gevierd.

In de laatste maanden van dat jubileumjaar mochten we, in organisatie van het ACW, terug de Oost-Vlaamse provincie rondtrekken voor een zestal opvoeringen van dit jubileumconcert.

Op deze concerten konden we opnieuw samenwerken met Karolien De Meyer (+) (sopraan) en Filip Martens (piano).2002 was een rustig koorjaar.

Een concert voor Inner Wheel, een openluchtmis voor het 100-jarig bestaan van het Mariabedevaartoord te Bachte en een uitvoering als aanzingkoor bij een openzangavond in Eke-Nazareth, brachten enige extra-activiteit naast de gebruikelijke

kooroptredens.

Op het eerste aperitiefconcert dat in samenwerking met Filip Martens werd georganiseerd op 28 september 2003 mochten er een vierhonderdtal sympathisanten worden begroet.

Naar het einde van het jaar toe werd samen met het Trio Rossignol terug ingestaan voor de verzorging van 5 ACW-concerten.In maart 2004 kon het koor zich bevestigen in de 2e categorie van het Oost-Vlaams Provinciaal Toernooi.

Het jaar werd afgesloten met een fel gesmaakt Kerstconcert in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Deinze

.In samenwerking met de sopraan Annick Desair werd in november 2005 in de kapel van de congregatie der Zusters Sint Vincentius van Deinze en in de Onze Lieve Vrouw en Sint Jan-kerk te Bachte Maria Leerne een concert met religieuze muziek

uitgevoerd. Het enthousiasme van het publiek was hartverwarmend voor de zangers.

2006 gaf reden tot feestvieren omdat Cantate Domino Deinze 35 kaarsjes mocht uitblazen op de verjaardagstaart. In maart trakteerden Kristof Martens (onze dirigent) en Wim Van Holderbeke (gastmusicus) de zangers en het publiek op een bijzonder

gesmaakt concert voor dwarsfluit en gitaar.

Na een drietal maanden intensieve repetities nodigde het koor haar publiek uit voor het jubileumconcert met TV-tunes en filmmuziek in de zaal De Rekkelinge.

Groot was de opkomst en het enthousiasme van de bezoekers. In september werden de zangers, de gewezen leden en sympathisanten uitgenodigd voor het feestmaal. Het jubileumjaar werd stijlvol afgesloten met een Kerstconcert in onze

thuishaven, de Onze Lieve Vrouwkerk te Deinze.

Zoals 2006 een druk koorjaar was, zo kabbelde 2007 rustig voorbij. Het koor was vooral actief in misvieringen naar aanleiding van huwelijken, de uitvaartmis van één van de stichtende koorleden en de afscheidsmis van Z.E.H. Deken De Saert. In het

najaar bracht het koor een verkorte versie van het jubileumconcert Cantate Cinéma in de gevangenis te Gent.

Op zondag 9 maart 2008 nam het koor deel van het Provinciaal Toernooi in Gent en bevestigde zich andermaal in 2e categorie. Na een opmerkelijke Mariaconcertreeks in de Sint-Petrus en Sint Paulus te Bachte, werd het jaar afgesloten met een

kerstconcert in de OLV-kerk te Deinze in samenwerking met Singhet Vroo uit Burst.

In oktober 2008 vierde de vzw Bachte Grot het 150-jarig bestaan van de bedevaartsplaats. Voor die gelegenheid werd een concert met Marialiederen op poten gezet door de inrichters. Drie opeenvolgende vrijdagavonden liep de stemmige St Petrus en

Pauluskerk te Bachte vol met enthousiaste luisteraars. De prachtige stem van de sopraan Annick Desair, het orgelspel van Godfried Van Schuylenbergh, de ontroerende klanken die Kristof Martens uit de dwarsfluit toverde en de brede waaier van

gekende en minder gekende Marialiederen van het koor stonden garant voor een bijzonder beklijvende concertavond voor het publiek.

Op 19 november zorgt een afvaardiging van het koor voor de muzikale omlijsting van een literaire avond ingericht door de sociale dienst van de gevangenis te Gent van en voor gevangenen.

Het jaar werd afgerond met een kerstconcert in de Onze Lieve Vrouwkerk samenwerking met het koor Singhet Vroo uit Burst en de sopraan Annick Desair.

Met het concert Vlinders in de buik - Liefde in woord en muziek op 16 mei 2009 nam Kristof Martens na 15 jaar afscheid als dirigent van het koor. Het luik woord werd verzorgd door Marijke De Winne.

Lard Vanobbergen en Nathalie De Jaeger stonden in voor het solistisch werk. Het geheel kreeg de begeleiding van Frederik Martens.

Op vrij korte tijd werd een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Gertjan Scheir uit Zomergem.

In de parochiale misviering van 27 september 2009 werd hij officieel voorgesteld.

De misviering voor het 275-jarig bestaan van de Confrerie van de Heilige Barbara op 6 december in de Onze Lieve Vrouwkerk en het kerstconcert in de kerk van Poesele op 20 december 2009 gaf hem de gelegenheid zich in te werken in het

repertorium van het koor en was de samenwerking tussen koor en dirigent meteen gelanceerd.

In 2010 werden de vaste engagementen van het koor in de religieuze muziek (verzorgen van de misvieringen in de Onze Lieve Vrouwkerk op de hoogdagen) verder gezet.

Voor het jaarlijkse concert werd een samenwerking opgezet met The Pop Electric Band en de Harmonie Concordia uit Waarschoot. Dit resulteerde in een dubbelconcert in de nieuwe kerk van Waarschoot en in de zaal De Rekkelinge in Deinze.

Als kennismaking van het koor met The Pop Electric Band werd in de kerk van Beke een popconcert georganiseerd waar het Kinderkoor Bekiko eveneens zijn medewerking aan verleende.

Op 30 april 2011 nam het koor deel aan het Zangkorenfestival in Kontich dat ingericht werd door het koor De Konsinjoorkes in samenwerking met de koorfederatie Koor en Stem. Het koor rangschikte zich daar in derde categorie.

In de maand mei 2011 mocht het koor de jubileumviering opluisteren in de Onze Lieve Vrouwkerk naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de afdeling OKRA Deinze Centrum en Petegem. Voor het 2e jaar op rij stond het koor ook in voor een deel

van het muzikale luik op de Parochiale Lentekriebels.Op de open repetitie in september sloten zich 5 nieuwe zangers aan waarbij het totaal aantal leden op 51 personen kwam.

Op zaterdag 10 december gaf het koor een kerstconcert in de Sint Pauluskerk te Petegem. Dit gebeurde in samenwerking met KAV Deinze, KVLV Deinze, markant, OKRA Deinze Centrum en Petegem en Ziekenzorg Deinze.

De helft van de netto-opbrengst van het concert werd ter beschikking gesteld van de zaal De Volkskring.

Op uitnodiging van vzw De Kade had het koor de gelegenheid dit concert een tweede maal te brengen dit dan in de kerk van Landegem.

Het koor zette 2012 in met een dipje. Op het provinciale toernooi van 22 januari werd het koor in derde categorie gerangschikt. Dit was even slikken maar het bestuur, de dirigent en niet in het minst de leden van het koor zijn vastbesloten uit het

40-jarig bestaan van het koor, de energie, de inzet en het engagement te putten om het koor terug naar 2e te brengen !

2012 stond hoofdzakelijk in het teken van het veertig jarig bestaan van het koor. Op zaterdag 5 mei werd de Deutsche Messe van Schubert uitgevoerd in de mis van 17 u die voorgegaan werd door Deken Rudy Van Acker samen met de stichter E.H.

Desmaele Gabriël. Nadien waren alle zangers en hun partner verwacht in het Koetshuis voor het feestmaal en een quiz. In de kleine uurtjes van de zondagmorgen werd het feest met een goed gevoel afgerond.

In het weekend van 15 en 16 september 2012 trokken een aantal koorleden en hun partner richting Nederland, waar een bezoek gebracht werd aan het natuurpark De Hoge Veluwe, Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum en Burgers Zoo.

De uitstap verliep feilloos en in een opperbeste sfeer.Met het herfstconcert op 23 november in de zaal De Rekkelinge werd het jubileumjaartje afgesloten.De jubileumactiviteiten werden afgewisseld met de gebruikelijke misvieringen op de hoogdagen en

enkele bijzondere parochiale vieringen. Het koor verleende ook zijn medewerking aan de openzangstonde Cantate Canteclaer naar aanleiding van de jubileumviering van de Deinse Canteclaerstoet. De parochiale Lentekriebels en Zingen voor het

Klimaat vormden nog 2 extratjes voor het koor.

Vanaf de 2e repetitie in het nieuwe jaar 2013 werd het concert van 25.05 voorbereid. Op uitnodiging van vzw De Kade werd op die datum aan de bewoners van Veilige Have te Aalter een concert aangeboden. Frederik Martens (piano) en de beide

solisten Ellen Van den Bunder en Siegfried Vlaeminck verleenden eveneens hun medewerking. Het gevarieerde programma viel bijzonder in de smaak van de rusthuisbewoners én de initiatiefnemer.Tijdens de voorbereiding van dit concert werd er ook

ruimte gemaakt om de paasviering en een jubileummis (in de kapel van St Vincentius a Paulo in Deinze) klaar te stomen.

Op uitnodiging van het Davidsfonds te Deinze werden 15 koorleden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een bijzonder interessant bedrijfsbezoek bij Pianos Maene op 17.05.2013.

De inrichters van de Heilig Bloedprocessie te Meigem contacteerden het koor om op 7 juli met een delegatie deel te nemen aan de 2-uurdurende omgang. De 16 moedigen die ondanks het zeer warme weer  ingingen op de uitnodiging, waren allen

bijzonder enthousiast en zagen het reeds zitten voor de volgende 70ste editie. 

Na de zomervakantie werd het programma aangepakt voor het kerstconcert dat in samenwerking met Cantorij Jubilate uit Oostkamp, gepland was voor 13 en 15 december 2013 in Petegem en Varsenare. Voor het eerst werd er beroep gedaan op een

woordkunstenares (Eva Blondelle) en een powerpointpresentatie als extra-elementen in de uitwerking van het concertprogramma. De soliste Inge Zutterman en de beide koren werden aan de piano begeleid door Katrijn Friant.

Voor de misviering op Kerstmis werd in belangrijke mate geput uit het programma van het dubbelconcert aangevuld met samenzang.

Klikken op de foto voor een groter beeld. Foto genomen tijdens de viering ter ere van de H. Poppo van Deinze. De andere twee foto's zijn van 24 juni 2014

Boodschap van deken Rudy bij de Geloofstocht.

Een glas frisse melk…

Kerk langs de Leie - Boodschap van deken Rudy bij de Geloofstocht.

Een glas frisse melk… De boodschap van deken Rudy

Een glas frisse melk…Dat kan smaken… Mmmmm!

Maar wat gebeurt er als je de melk laat staan?...Ze wordt zuur…

Ook onze samenleving, vrienden, nochtans bedoeld om mensen te ontmoeten,bedoeld om met mensen samen te werken,om voor mensen zorg te dragen,om aan ieder datgene te geven waardoor hij en zijn kinderen zich kunnen ontplooien,

onze samenleving, bedoeld om sàmen te léven, goed en vredevol samen te leven, onze samenleving dreigt te verzuren…

De warme zon van verbondenheid, van vriendelijkheid en zorgzaamheid, die warme zon dreigt onder te gaan,en ons een kille, harde samenleving na te laten, waarin de sterken het goed hebben.

Het lijkt wel of mensen minder en minder van elkaar en ook van de overheid kunnen verdragen…   

Een proces wordt gevoerd tegen het bekende dancefestival Tomorrowland, dat één keer per jaar plaats vindt in Boom… Maar die ene keer is zelfs al te veel voor zeven bewoners…

•    In Gent willen twaalf zure buren drie revaliderende kankerpatiënten weg uit hun appartementsgebouw…

•    Mensen protesteren als zij de weg voor hun huis niet kunnen gebruiken wegens een wielerwedstrijd…

•    Iemand anders reclameert omdat hij een slechte nachtrust zou hebben door de geluidsoverlast rond het voetbalstadion tijdens de wedstrijden…

•    Een man spant een proces aan omdat een school teveel lawaai zou maken…

•    In Beringen heeft een inwoner last van een petanquebaan. Het geluid van spel en spelers irriteert hem zodanig dat hij een ware kruistocht is begonnen.

Voor hem moet de baan verdwijnen, én het geluid van de petanquende mensen, meestal senioren…

•    Dat doet ons terugdenken aan vorige zomers, waar rechters gevraagd werden om kinderen te verbieden te komen spelen op speelpleinen… er zou te veel lawaai zijn voor de bewoners rond het speelpleintje…

Enz… enzovoort…

Laat ons er maar mee stoppen of we worden zelf zuur van de verzuring, of we worden kil van de verkilling.

Belangrijker is de vraag te stellen:Vanwaar komt die verzuring? Waar liggen de oorzaken?

Er zullen er wel meerdere zijn, maar ik zie vooral deze drie:

In de eerste plaats zijn we te zeer met onszelf bezig.“Dat is in mijn belang…” – “Dat wil ik…” – “Daar heb ik recht op…”Natuurlijk is het positief je kunnen ontplooien.Natuurlijk is het deugddoend tijd te vinden voor jezelf.Natuurlijk is het goed je

mening te hebben en te uiten..Maar als mijn ego, mijn ‘ik’, het individuutje dat ik ben te zeer, te eenzijdig meespeelt en doordrukt, tegenover het ‘gij’ en het ‘wij’, dan wordt het risico op verzuring groter…Dan wordt ik als een glas zure melk…

Weerwerk kan geboden worden door het verenigingsleven.Mensen die lid zijn van een vereniging voelen zich beter, staan positiever naar hun medemensen, en hebben meer vertrouwen in anderen en in de instellingen.Bovendien zorgt het

lidmaatschap voor minder kans op eenzaamheid. In verenigingen worden mensen bij elkaar gebracht.Ook als gelovigen vormen wij gemeenschap, per definitie!Ik geloof inderdaad, het is een persoonlijke keuze, O.K..Maar ik geloof steeds dank zij

en in verbondenheid met medegelovigen.Christen zijn kan je niet op je eentje.We zijn het samen! Samen vormen wij de Kerkgemeenschap.Daarom, mijn goede vrienden, is het zo belangrijk dat wij op zondag – of de vooravond – als gelovige

mensen samen komen rond het Woord en de Tafel van de Heer.Het is daarbij niet belangrijk of dit gebeurt in ons dorp, of op enkele honderden meters van mijn huis…Belangrijk is dàt het gebeurt, en wel op een warme, kwaliteitsvolle, gelovige

wijze.Onze medegelovigen, onze broers en zussen hebben ons nodig. Zij rekenen op ons. En zij zullen mij helpen om de wereld niet rond mijn ‘ikje’ te centreren.Een tweede oorzaak van de verkilling en verzuring in onze samenleving is het gebrek

aan dankbaarheid bij veel mensen.

Enkele jaren terug kreeg ik t.g.v. mijn afscheid als pastoor van de Drongense parochies een reis naar Guatemala cadeau, een echte inleefreis, met veel contact met de oorspronkelijke Indiaanse bevolking, veelal arme mensen…Maar een bevolking

met zoveel levensvreugde, met zoveel verbondenheid en zoveel dankbaarheid.Voor het minste, voor het kleinste dankten zij.Na elke maaltijd, of wat er op leek, zeiden ze “Gracias”.Voor een glimlach zelfs dankten zij!

En dan… bij ons…? Het meeste loopt hier toch fantastisch goed.We hebben een hele sterke gezondheidszorg.We hebben prachtige scholen, die heel goed werk doen.We hebben goede wegen… En straks in heel Deinze ook goede fietspaden..

We hebben allerhande vrijheden en geen gebrek aan luxe.Velen hebben zelfs nog een schoon spaarpotje…Maar zijn we wel dankbaar?

We hebben duizend en één redenen om dag na dag te danken. Maar doen we het wel?

Een wijze mens zei eens: “Overloop voor je gaat slapen je dag en laat in je geest naar boven komen waarvoor je in die voorbije dag allemaal dankbaar mag zijn, en doe het dan, zég “Dank U”, en je zal met een dankbaar, warm gevoel in vrede

gaan slapen.”

Het eucharistisch gebed, of het Grote Dankgebed, behoort, vrienden, naast de evangelielezing, tot de kern van de eucharistieviering.In het Grote Dankgebed danken we God voor zijn werkzame, heilbrengende aanwezigheid in de schepping, in de

geschiedenis, en boven alles in Jezus’ leven, dood en verrijzenis.                   

Laten we, mijn goede vrienden, dankbare mensen worden, door vele keren oprecht en gemeend dank te zeggen, tegenover mensen en tegenover de Heer.

Dankbare mensen zijn een medicijn in een verzuurde samenleving.Dankbare mensen brengen warmte in een verkilde samenleving.

Een derde oorzaak van de verzuring in onze samenleving is het gebrek bij zoveel mensen aan levensvisie, aan overtuiging. Ze hebben geen ideaal over hun leven.Het centrum van de wereld leggen ze in zichzelf.

Ze weten niet waarom ze leven en ze gaan ook niet op zoek.En dat brengt mee dat zij krampachtig vasthouden aan hun wereldje, aan hun schijnzekerheden… en reageren tegen alles wat daar tegen ingaat…

Ze hebben geen hoop.

Wij hebben een Droom, vrienden, of beter gezegd een Visioen, dat als een grote kleurrijke regenboog gespannen is over ons leven en over onze wereld.

Dat visioen is Gods Droom met ons, Gods Droom met de wereld.

Mijn leven is er niet zomaar.Ik heb mijn leven gekregen, als een geschenk en mét een opdracht, een opdracht die heel persoonlijk is, maar die ook steeds neerkomt op zorg dragen, er zijn met en voor de anderen, en daar mijn geluk in vinden.

Het Visioen, Gods Droom is tot leven gekomen ten volle, in Jezus, de zoon van Maria, de Zoon van God.De naam die Jezus gaf aan Gods Droom: het Koninkrijk Gods!

De medewerkers die Hij uitnodigt: wij!, ons allemaal!

Het loon dat wij zullen ontvangen: geen geld, geen naam en faam, maar wel heel veel vriendschap, heel veel vreugde, heel veel innerlijke vrede, en eens eeuwig schoon goed leven!

Verbondenheid en gemeenschapszin,warme dankbaarheid,een Droom, een visie over ons leven en over de wereld:drie zinvolle en begaanbare wegen om de verzuring in onze samenleving tegen te gaan,om er meer hart, meer warmte, meer

zorgzame menselijkheid in te leggen. Maria ging ons daarin voor, vrienden.

Maria wil ons daarbij tot steun zijn.

Maria wil ons troosten en bemoedigen op die weg.

Zij bij uitstek is het die vanuit de liefde voor haar Zoon, verbondenheid laat groeien, tussen Oud en Nieuw Testament, tussen God en mensen, tussen Jezus en zijn leerlingen.

Zij bij uitstek is de vreugdevolle, dankbare vrouw, die het uitzingt “Magnificat!” – ook vanavond om ù, die hier bent samengekomen.

Zij bij uitstek stelt zich ter beschikking van de heilige Geest om Gods Droom tot leven te laten komen, het Visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar aan de kleinen en de zwakken wordt recht gedaan.

“Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, van vreugde jubelt heel mijn hart, om God die mijn Verlosser werd!

”In het spoor van Maria, in de Geest van Jezus:

Weg met alle verzuring!

Weg met alle verkilling en verbittering!

Openen wij ons hart voor de vreugde van Maria en zingen wij met haar: “Magnificat!”   

Klikken op de foto's onderaan voor telkens een ander beeld

Misvieringen de komende week in verschillende kerken van Deinze.

WOENSDAG 8 NOVEMBER

09.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Eucharistieviering
* Euch. t.i.v. onze zieke medemensen

18.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Eucharistieviering
* Gelezen mis om geluk voor een ingreep

ZATERDAG 11 NOVEMBER – Herdenking van de Wapenstilstand 1918 – H. Martinus van Tours
10.00 u.  St.-Niklaaskerk  Meigem  Dienst van woord en gebed
* Dienst t.i.v. de militaire en burgerlijke slachtoffers van beide wereldoorlogen vanwege de N.S.B

10.00 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Eucharistieviering
* Euch. t.i.v. de vrede en ter nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen en van alle oorlogen

10.30 u.  SS.-Petrus en Paulus  Bachte  Dienst van woord en gebed
* Vredesdienst van de N.S.B. 3 Leernes

ZATERDAGNAMIDDAG 11 NOVEMBER – Vooravond van de tweeëndertigste zondag door het Jaar
14.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Doopviering
* Doopsel voor de kindjes die hun eerste communie in 2018 zullen ontvangen, maar nog niet gedoopt zijn. Opname in de Katholieke Kerkgemeenschap van wie dat nog niet zijn.
(Dit is één van de drie mogelijkheden.)
* Opname in de Katholieke Kerk van Lukas (6 j) en zusje Féliz (3 j) Lavaert en van Nora Van De Walle

17.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering
* Herdenkingsmis t.i.v. Cyriel Boerjan, Elza Colpaert, Roger Boerjan en Jacqueline Allaert

ZONDAG 12 NOVEMBER TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 u.  St.-Pauluskerk Petegem  Zondagsviering
* Euch. t.i.v. een overledene
09.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Zondagsviering
* Gezongen mis t.i.v. Gaston Campe en overleden echtgenote

09.30 u.  St.-Martinus en Antonius Abt Petegem  Zondagsviering
* Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
* Euch. t.i.v. alle zieken en mensen die lijden en verdriet hebben 

10.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering
* Euch. t.i.v. Germaine De Moor vanwege de Confrerie van de H. Barbara

14.00 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Doopviering
* Doopsel van Lars, zoontje van Thomas Verbeke en Sharon Dhaeyere, Walgracht

15.30 u.  SS.-Martinus en Eutropius  Gottem  Doopviering
* Doopsel van Valentina, dochtertje van Stijn De Vriese en Stefanie Dumarey, Witte Kapelhof

MAANDAG 13 NOVEMBER
18.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Eucharistieviering
* Gelezen mis om een goed herstel na een ingree

DINSDAG 14 NOVEMBER
09.00 u.  Weekkapel Dekenale O.-L.-Vrouwkerk 
* Laudes – Morgengebed van de Kerk

WOENSDAG 15 NOVEMBER
09.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Eucharistieviering
* Euch. t.i.v. onze kinderen en kleinkinderen, vooral voor hen die het moeilijk hebben.

11.00 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Te Deum
* Dienst van woord en gebed, waarin wij bidden voor onze koning, de koninklijke familie en allen die grotere verantwoordelijkheden dragen in ons land, ons gewest en onze stad.

18.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Eucharistieviering
* Gelezen mis voor persoonlijke intenties 

DONDERDAG 16 NOVEMBER
17.00 u.  St.-Pauluskerk Petegem  Uur van aanbidding

ZATERDAG 18 NOVEMBER – Vooravond van de drieëndertigste zondag door het jaar

10.00 u.  St.-Agneskerk  Wontergem  Eucharistieviering
* Euch. t.i.v. de St.-Elooisvrienden van Wontergem

17.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering
* Jaarmis t.i.v. Roger Berlamont en echtgenote Maria Baert

17.30 u.  SS.-Martinus en Eutropius  Gottem  Zondagsviering
* Euch. t.i.v. Georges Ranschaert, echtgenote Alma Rotsaert en overleden kinderen
* Euch. t.i.v. Karen en Gwen Van de Moortele
* Euch. t.i.v. Urbain Lampaert, echtgenote Rachel Wolfcarius en kinderen: Jules De Boever, echtgenote Josette Lampaert, Lionel Brulez
* Euch. t.i.v. Charles Lootens

19.00 u.  St.-Pauluskerk Petegem  Zondagsviering
* Startviering vormelingen, jongerenviering met daarin de naamopgave van de vormelingen

ZONDAG 19 NOVEMBER DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
09.00 u.  St.-Pauluskerk Petegem  Zondagsviering
* Euch. t.i.v. de gezinnen en families
09.30 u.  St.-Amandus- en Jobkerk Astene  Zondagsviering
* Gezongen mis t.i.v. Gaston Campe en overleden echtgenote

09.30 u.  St.-Martinus en Antonius Abt Petegem  Zondagsviering
* Gregoriaanse hoogmis t.i.v. onze geloofsgemeenschap
* Euch. t.i.v. alle weldoeners van onze lokale kerkplek
* Jaarmis t.i.v. Ferdinand Vervaet, echtgenote Denise Rogiers en dochter Marina Vervaet

10.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Zondagsviering met kindernevendienst
* Jaarmis t.i.v. Jonas Eggermont
* Euch. t.i.v. Blanche Baert vanwege de Confrerie van de H. Barbara
* Jaarmis t.i.v. Tony Van Cauwenberghe, echtgenoot van Anny Van Nieuwenhove
* Jaarmis t.i.v. Imelda Van de Ginste en familie

14.00 u.  SS.-Petrus en Paulus  Bachte  Doopviering
* Doopsel van Nena, dochtertje van Thomas Maebe en Eveline Dobbelaere, Leernsesteenweg
* Doopsel van Thibault, zoontje van Michael Bultinck en Liesbeth De Munck, Leernsesteenweg

14.30 u.  Dekenale O.-L.-Vrouwkerk  Doopviering
* Doopsel van Eldrick, zoontje van Tony Ruysschaert en Marieka Van de Wege, Edekestraat

15.00 u.  SS.-Petrus en Paulus  Bachte  Doopviering
* Doopsel van Liam en Lucas, zoontjes van Mike Vanheule en Nele Heyse, Kastanjelaan

16.00 u.  St.-Martinus  St.-Martens-Leerne   Doopviering
* Doopsel van Nelle, dochtertje van David Van Lanckere en Liesbeth Van der Sypt, Leernsesteenweg
* Doopsel van Jolien en Lieselot, dochtertjes van Pieter Van der Sypt en Joke Van Hevele, Nekkersputstraat, Gent