Kerk langs de Leie

Heilige Poppo

Heilige Poppo van Deinze

Gedachtenis H. Poppo op 29 januari.

Kerk langs de Leie - Heilige Poppo van Deinze

Als zoon van Titzekin en Adelvina, de adelijke heer en dame van Deinze werd Poppo in 978 geboren in dit kleine historische centrum aan de Leie. Na een bedevaart naar Palestina en Jeruzalem (1000) en naar Rome (1005), werd Poppo van Deinze benedictijnermonnik in de St.-Thierryabdij te Reims. Hij was ook enige tijd monnik in de St.-Vannesabdij te Verdun. In 1013 wordt hij prior van de St.-Vaasabdij te Arras en in 1020 abt van de dubbelabdij van de HH Petrus en Remaclus te Stavelot-Malmédy.

Poppo hervormde minstens zeventien kloosters en abdijen (o.a. Echternach, Trier, St.-Gislen, Sankt-Gallen). Hij bracht religieuze gemeenschappen terug tot de oorspronkelijke bezieling van gebed en eenvoud, van dienstbaarheid en zorg voor de armen en de zieken. In dit hervormingswerk stootte hij op heel wat onbegrip, weerstand en zelfs vervolging. Meer dan eens ontsnapte hij aan een aanslag op zijn leven. Hij was de raadgever van heel wat machtigen van zijn tijd o.a. van de Duitse keizers Hendrik II en Koenraad II.

In 1048 overleed Poppo in de abijd van Marchiennes. HIj werd begraven in de abdij van Stavelot.

In de officiële liturgische kalender wordt de gedachtenis van de heilige Poppo van Deinze gevierd op 29 januari. Hij is de beschermer van Deinze en de patroon van Stavelot. Ook in Oostenrijk wordt hij vereerd.

De heilige Poppo kan vooral worden aanroepen tegen oververmoeidheid, angst, prikkelbaarheid, zenuwpijnen en chronisch vermoeidheidssyndroom.In de dekenale kerk van Deinze worden authentieke relieken van Poppo bewaard.

Gebed

Kerk langs de Leie - Gebed
  • In het vlakke land waar de Leie vloeit,

vragen wij uw zegen, Heer,

voor allen die hier wonen, werken en leven,

en voor al uw mensen waar ter wereld ook.

  • Wij vragen, Heer, uw steun in het begeleiden

van onze kinderen en kleinkinderen,

in de zorg voor onze zieken en ouderen.

  • Schenk wijsheid en kracht

aan hen die volop in het leven staan,

dat ze het volhouden 

en zich niet alleen weten in hun zorgen.

  • Schenk hen bezieling,

een hart voor mensen en eenvoud

aan wie verantwoordelijkheid dragen.

  • Schenk nabijheid en troost

aan wie verdriet hebben,

of zich eenzaam voelen.

  • Op voorspraak van de heilige Poppo vragen wij

U, Heer,

wees vooral hen nabij die gebukt gaan

onder angst en oververmoeidheid,

de mensen wiens zenuwen zwak en

heel kwetsbaar zijn.

Moge uw Geest hen vrede en heling schenken.

  • Heilige Poppo van Deinze, bid voor ons.                                     

                                 Deken Rudy Van Acker